Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG Stowarzyszenie Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego niżej przedstawia pod rozwagę sprawozdania finansowe i merytoryczne poszczególnych organów statutowych Stowarzyszenia za kolejne lata:

Rok 2013

 

Wszystkie dokumenty dostępne powyżej utrwalone zostały w formacie pliku PDF. Przegląd pliku zapisanego w tym formacie możliwy jest przy pomocy dedykowanej aplikacji, np: Adobe Reader, Foxit Reader i alternatywnych. Korzystając z urządzeń mobilnych (tablety, smartphone'y) przed podjęciem próby otworzenia w/w plików, zalecamy zaopatrzenie się w dedykowaną dla danego urządzenia aplikację odczytującą pliki w formacie PDF.

: 19.12.2013