Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG Koła terenowe Koło w Warszawie

Wspomnienie Czesława

Pamiętamy Czesława

W styczniu 2014 r. pożegnaliśmy naszego kolegę, CZESŁAWA  LEŚNIAKA,   absolwenta sopockiej  Alma Mater .

Czesław po ukończeniu Zespołu  Szkół Ekonomicznych w Radomiu podjął studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Wyróżniał się pracowitością i wynikami, dzięki czemu wkrótce podjął pracę asystenta w katedrze  ekonomii politycznej.

Był człowiekiem pogodnym, lubianym i szanowanym przez studentów, aktywnym w życiu Uczelni, potrafiącym znaleźć trochę  czasu na uprawianie sportu (ulubiona piłka nożna).

Na Uczelni ( WSE ) obronił w 1963 r pracę doktorską  nt. wspólnego rynku, co było głównym  kierunkiem Jego zainteresowania naukowego.
Przez lata pracy na polu naukowym opublikował wiele opracowań z tej dziedziny oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Wykorzystując szeroką wiedzę pracował na kierowniczych stanowiskach m.in.
w CHZ Centromor, Towarzystwie Łączności z Polonią Zagraniczną „POLONIA”.  Był konsulem generalnym w Glasgow i Strasburgu.
Jako wieloletni wykładowca uniwersytecki zasiadał w kierownictwie wyższych uczelni jako dziekan i rektor m.in. w Europejskiej Szkole Biznesu w Warszawie, Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” i innych. W uznaniu osiągnięć naukowych prof. Czesław Leśniak otrzymał tytuł dr h.c. University of Strathclyde.

W listopadzie 2000 r wyszliśmy z inicjatywą powołania w Warszawie Koła Terenowego  Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG.
Prof. dr hab. Czesław Leśniak przyjął zaproszenie do udziału w działaniach
Zespołu Inicjatywnego (9 absolwentów „założycieli”) i do pracy w nowo powołanym  Kole. Na pierwszym zebraniu otwierającym działalność  Koła Stowarzyszenia  Absolwentów w Warszawie, Czesław został  Prezesem Zarządu. Podjął z dużym zaangażowaniem ożywioną działalność. Członkowie Koła wysoko ceniąc tę pracę, wybrali Czesława wraz z Zarządem na kolejną kadencję . Czesław był pogodnym, koleżeńskim, pełnym poczucia humoru człowiekiem. Tworzył wokół siebie atmosferę  pracy, sympatii i życzliwości.

Ponieśliśmy ogromną stratę tracąc takiego Człowieka i Kolegę z WSHM/WSE. Będziemy Go pamiętać.
 

Mirosław Ziemba


Warszawa, marzec 2015

: 17.03.2015