Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG Aktualności

Świąteczne spotkanie Członków Koła Warszawskiego Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG

W  dniu 15 grudnia 2016 r. w świątecznie udekorowanej  kawiarni „ Cafe-Zamek” w Zamku Królewskim odbyło się spotkanie Członków Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG. Na początku, niżej podpisany przekazał  przybyłym na spotkanie Członkom Koła Warszawskiego serdeczne pozdrowienia i Życzenia Świąteczne od trzech osób, które nie mogły w nim uczestniczyć: Koleżanki Hanny Porczyńskiej-Szarpak, Kolegi Mirosława Ziemby i Kolegi Mariana Rusaka. Następnie głos zabrał nasz gość - Prezes Stowarzyszenia Kolega Romuald Meyer, który omówił przebieg czerwcowego Zjazdu 70-lecia, podkreślając, iż był to niewątpliwy sukces i dowód żywotności Stowarzyszenia. Kolega Meyer scharakteryzował także rezultaty niedawnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 9 grudnia 2016 r. w Sopocie i przedstawił skład nowego Zarządu oraz zamierzenia i plany na najbliższy rok. W trakcie spotkania miała miejsce bardzo miła uroczystość. Prezes Romuald Meyer wręczył medale 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych 1946-2016  Koledze Piotrowi Widymskiemu, absolwentowi Wyższej Szkoły Handlu Morskiego i Koledze amb. Stanisławowi Cioskowi, absolwentowi Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

W dalszej części, w miłej koleżeńskiej atmosferze, wspominaliśmy  osoby o szczególnych zasługach dla Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych [SONE] oraz zapamiętane epizody z różnych okresów jego istnienia. Inspiracją do tej wymiany zdań była książka  prof. dr hab. Jana Głuchowskiego pt: „Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962”, którą otrzymali wszyscy uczestnicy Zjazdu 70-lecia.
Rozmawialiśmy też o przyszłości i potrzebie nadania  uroczystego charakteru obchodom 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego i uwzględnienia Absolwentów w programie tego jubileuszu.
 Nasz dobry nastrój ilustruje pamiątkowe zdjęcie, które niedługo zostanie udostępnione na stronie  internetowej Stowarzyszenia.
Zgodnie z tradycją, na zakończenie złożyliśmy sobie  wzajemnie Życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Następne spotkanie Koła odbędzie się, oby w liczniejszym gronie, wiosną przyszłego roku.

 

Michał Korkozowicz

Warszawa, grudzień 2016 r

: 21.12.2016Pozostałe artykuły w tym dziale