Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG Aktualności

Relacja z aktywnego uczestnictwa Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopockim Festynie Organizacji Pozarządowych w dniu 10 września 2016 roku.

XIV SOPOCKI FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z AKTYWNYM UCZESTNICTWEM

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WSHM, WSE I WE UG W SOPOCIE

Tradycyjnie w dniu 10 września 2016 roku w godzinach 10:30 - 15:00 w Sopocie
odbył się już po raz XIV  Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, w którym
aktywnie uczestniczyło nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG. 

Niezależnie od naszego Stowarzyszenia w Sopockim Festynie uczestniczyło ok.
60 Organizacji Pozarządowych. 

Zgodnie z ustalonym Programem Festynu Sopockiego najpierw odbyła się Parada
Pozarządowa. W przemarszu ul. Bohaterów Monte Cassino do Skweru Kuracyjnego Sopockiego
Molo brali udział wszyscy uczestnicy Festynu w odpowiednio wyposażonych
strojach, śpiewających i grających na instrumentach muzycznych, no i
reklamujących swe organizacje pozarządowe. Jak również rozdawanie swych ulotek firmowych przez instytucje publiczne, fundacje. Nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopocie także wręczała uczestnikom Festynu Sopockiego zarówno ulotki, jak i swe wydawnictwa.  

W Paradzie Pozarządowej także uczestniczył osobiście prezydent m. Sopotu
Jacek Karnowski, witając się z uczestnikami przemarszu !  O godz. 12:00 nastąpiło oficjalne otwarcie XIV Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych na Muszli Koncertowej, gdzie nastąpiło wręczenie Nagrody Prezydenta m. Sopotu "Sopockie Serce" dla organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

Po zakończeniu części oficjalnej Programu Sopockiego Festynu zwiedzający z
dużym zainteresowaniem odwiedzali Muszlę Koncertową Sopockiego Molo, gdzie
odbywały się koncerty i występy artystyczne. Jak również w określonym czasie
aktywna prezentacja działalności poszczególnych Uczestników Festynu. 

Uczestnicy Festynu na przygotowanych wcześniej stoiskach przystąpiły do
składania swoich ofert, propozycji i usług w zakresie swojej działalności. 

Wszyscy odwiedzający Skwer Kuracyjny Sopockiego Molo z wielką przyjemnością
mogli zapoznać się z bogatą ofertą uczestniczących organizacji
pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, jak również naszego Stowarzyszenia
Absolwentów WSHM, WSE i WE UG. 

Kierownictwo Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopocie:
Elżbieta Przybylska i Konstanty Awtuch z wielką przyjemnością przyjmowało
liczne rzeszy, zwiedzających nasze stoisko. 

Goście nasze z wielką uwagą i ciekawością wysłuchiwali naszych informacji,
propozycji, no i z dużym zainteresowaniem działalności naszego
Stowarzyszenia, wyrażając chęć uczestnictwa w Stowarzyszeniu Absolwentów
WSHM, WSE i WE UG w Sopocie.  

Po przekazaniu w pełni informacji zainteresowanym gościom wręczaliśmy nasze
wydawnictwa, kwartalniki, albumy i aktualnie ulotki.  

Jak również na prośbę Gości/ Absolwentów, wyrażającym chęć do wstąpienia do
członkowstwa naszego Stowarzyszenia wręczano Deklaracje. 

Znaczna część zainteresowanych Absolwentów obiecała, iż osobiście odwiedzi
nasze Stowarzyszenie i złoży deklarację członkowską !

Reasumując, należy stwierdzić, że XIV Festyn Sopocki stanowi aktywną
przestrzeń promocji działalności nie tylko naszego Stowarzyszenia, ale
również wszystkich organizacji pozarządowych.

W pewnym stopniu pokazuje on zaproszenie do współpracy dla poszukujących
wsparcia, jak również dla poszukujących możliwości zaangażowania
społecznego.

W naszej ocenie kolejny wrześniowy Festyn Sopocki wymaga wzajemnej
współpracy oraz wymiany informacji i dzielenia się swoimi osiągnięciami i
doświadczeniami. 

Zatem XIV Festyn Sopocki Organizacji Pozarządowych jest świetną okazją do
naszego podsumowania oraz prezentacji osiągnięć naszego Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

 

Konstanty Awtuch

Wiceprezes Zarządu

: 24.09.2016Pozostałe artykuły w tym dziale