Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG Aktualności

Aktualności

 • Nowa strona internetowa Stowarzyszenia


   

  Zapraszamy na nową stronę internetową Stowarzyszenia,

  dostępną pod następującym adresem:

   

  http://sa.ug.edu.pl/

    • Errata do książki prof. Jana Głuchowskiego


  pt. Moje studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

   

   

  Link:

   WydawnictwoUG • Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!


   Pogody, słońca i radości,  
  a w niedzielę wielu Gości!

  W poniedziałek dużo wody,
  tak dla zdrowia i urody.

   Dużo jajek kolorowych,
  Świąt wesołych oraz zdrowych!

   

   życzą
   swoim członkom i sympatykom

   Władze Stowarzyszenia

    • Zapraszamy na cykliczne spotkanie klubu Absolwenta!


  Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów zaprasza członków, sympatyków, pracowników i studentów wydziałów: Ekonomicznego i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na cykliczne spotkanie w ramach klubu Absolwenta:

   

  "Zagadnienia ekonomiczne w działalności
  Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku"

   

  Spotkanie odbędzie się w piątek,  31 marca 2017 roku, o godzinie 16:30 w Sali C2 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. • Jubileusz „Latającego Holendra”


  W sobotę, 7 stycznia 2017 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 50. rocznicy pojawienia się na ogólnopolskiej antenie Telewizji Polskiej programu „LATAJĄCY HOLENDER”, poświęconego wychowaniu morskiemu. Twórcą emitowanego przez 26 lat na antenie TVP, najpopularniejszego programu morskiego w historii polskiej telewizji, jest redaktor Bohdan Sienkiewicz.

  Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG reprezentował wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Paweł Kowalski, który w podziękowaniu za wkład w wychowanie morskie i krzewienie morskich tradycji, podczas zlotu wręczył „Latającemu Holendrowi” pamiątkowy medal Zjazdu Absolwentów 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych Red. Sienkiewicz studiował bowiem na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, specjalizując się w zakresie żeglugi morskiej. Tytuł zawodowy magistra ekonomiki transportu morskiego uzyskał w 1956 roku, już w sopockiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. • Świąteczne spotkanie Członków Koła Warszawskiego Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG


  W  dniu 15 grudnia 2016 r. w świątecznie udekorowanej  kawiarni „ Cafe-Zamek” w Zamku Królewskim odbyło się spotkanie Członków Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG. • List okolicznościowy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia


  W dniu 09 grudnia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Sopocie. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności w okresie od 13 grudnia 2013 roku do 09 grudnia 2016 roku. Udzielono absolutorium ustępującym władzom: Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu, przeprowadzono dyskusję programową oraz wybrano władze na kolejną kadencję obejmującą lata 2017 - 2019.

  1.  Prezesem Zarządu został‚ ponownie mgr Romuald Meyer - przy czym przyjmując wybór zastrzegł‚ sobie możliwość rezygnacji z funkcji po roku jej sprawowania,
  2. Członkami Zarządu zostali:
  • mgr Maciej Goniszewski,
  • mgr Paweł Kowalski,
  • dr Jacek Maślankowski,
  • mgr Katarzyna Wielgomas,
  1. do Komisji Rewizyjnej wybrano:
  • mgr Wanda Dobrowolska Parfieńczyk,
  • mgr Barbara Olszewska Dreger,
  • mgr Krystyna Żuk.

  Komisja wybrała na Przewodniczącego mgr Wandę Dobrowolską Parfieńczyk.

  1. do Sądu Koleżeńskiego wybrano:
  • mgr Krystyna Delebis Kwoka,
  • prof. dr hab. Dariusz Filar,
  • mgr Janusz Jarosiński,
  • prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk,
  • mgr Jan Szurek.

  Sąd Koleżeński wybrał Przewodniczącego prof. dr hab. Jerzego Młynarczyka.

  Na dzień 13 stycznia 2017 roku na godzinę 16.00 do Sali C2 na Wydziale Ekonomicznym zwołano pierwsze posiedzenie wspólne wszystkich wybranych władz. N a posiedzeniu Prezes Zarządu mgr Romuald Meyer przedstawi cele Stowarzyszenia na bieżącą kadencję oraz zaproponuje podział zadań dla poszczególnych członków Zarządu.

  Dziękuję wszystkim członkom ustępujących władz za owocną pracę w minionej kadencji. Jestem przekonany, że możemy liczyć na Wasze dalsze zaangażowanie w projekty, które zamierzamy realizować dla dobra wspólnego.

  Życzę wszystkim członkom i sympatykom Pogodnych Świąt wśród ludzi życzliwych i samych sukcesów osobistych i zawodowych w 2017 roku. Pozostaję z wyrazami szacunku.

   

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia

  Romuald Meyer

   

    • Z głębokim żalem zawiadamiamy...


    • Spotkajmy się z Panem Dominikiem Bień!
 • Relacja z aktywnego uczestnictwa Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopockim Festynie Organizacji Pozarządowych w dniu 10 września 2016 roku.


  Tradycyjnie w dniu 10 września 2016 roku w godzinach 10:30 - 15:00 w Sopocie
  odbył się już po raz XIV Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, w którym
  aktywnie uczestniczyło nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG.

    • XIV SOPOCKI FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z AKTYWNYM UCZESTNICTWEM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WSHM, WSE I WE UG W SOPOCIE


  Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 września 2016 roku w godzinach 11:30 – 15:00 w Sopocie odbędzie się już po raz XIV  Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, w którym będzie aktywnie uczestniczyło nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG. • ZJAZD 70-LECIA SOPOCKIEGO OŚRODKA NAUK EKONOMICZNYCH W DNIU 25. CZERWCA 2016 ROKU


  W dniu 25 czerwca 2016 roku z okazji 70-lecia w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie Absolwentów Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG, a także sympatyków Stowarzyszenia oraz wielu zaproszonych naszych Gości, biorących aktywny udział w realizacji naszego Zjazdu. A mianowicie oprócz części oficjalnej Zjazdu odbyły się także Panele Absolwentów, w których uczestniczyli: były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, euro poseł Janusz Lewandowskiposeł Dorota Arciszewska - Mielewczyk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jak również profesor Dariusz Filar, Absolwent Wydziału Transportu UG. • Zjazd 70-lecia Akademickiego Ośrodka Ekonomicznego w Sopocie - wazna informacje!


  Szanowni Państwo!

  Najnowsze wiadomości, wspomnienia z lat studenckich i wiele, wiele więcej, znajdziecie Państwo pod adresem:

  www.zjazd70-lecia.ug.edu.pl .

   

  Zapraszamy! • Uroczyste spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, sympatyków i pracowników UG na prezentacji książki prof. dr hab. Jana Głuchowskiego pt. "MOJE STUDIA WSE W LATACH 1957-1962"


  W dniu 22 stycznia 2016 roku w sali nr C2 Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej  i Wydziałów Ekonomicznych UG z prof. Janem Głuchowskim oraz z reprezentantami pracowników UG i przedstawicielami Studentów działających w samorządzie studenckim. Głównym celem spotkania było uroczyste wodowanie, przygotowanej do druku książki prof. dr hab. Jana Głuchowskiego pt. „Moje studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie w latach 1957 – 1962”. • Spotkanie świąteczno – noworoczne w dniu 18 grudnia 2015 roku


  W dniu 18 grudnia 2015 roku w Górskiej Chacie "HARNAŚ" w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie Świąteczno - Noworoczne członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG, a także sympatyków Stowarzyszenia oraz wielu zaproszonych naszych Gości, m. innymi: prorektor prof. dr hab. UG Mirosław Szreder, prof. dr hab. Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni  Marek Grzybowski, prof. dr hab. Jan Głuchowski,   przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Morskich Lech Rezler, prof. dr hab. Leopold Kuźma, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej Tomasz Neumann.

    • Relacja z aktywnego uczestnictwa Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopockim Festynie Organizacji Pozarządowych w dniu 12 września 2015 roku


  XIII SOPOCKI FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z AKTYWNYM UCZESTNICTWEM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WSHM, WSE I WE UG W SOPOCIE.

    • RELACJA Z SPOTKANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WSHM, WSE I WE UG Z DZIEKANAMI WYDZIAŁÓW: EKONOMICZNEGO i ZARZĄDZANIA ORAZ PRACOWNIKAMI I STUDENTAMI UCZELNI W SOPOCIE W DNIU 28 MAJA 2015 ROKU


  W dniu 28 maja br. w sali nr 210 Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się ważne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE UG z Dziekanami Wydziałów: Ekonomicznego p. prof. dr hab. Krzysztofem Dobrowolskim i Zarządzania p. prof. dr hab. Jerzym Bielińskim oraz reprezentantami pracowników UG (opiekunowie kół naukowych) a także przedstawicielami studentów, działających w  samorządzie i kołach naukowych  (w załączeniu lista uczestników ). Gospodarz spotkania p. Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. K. Dobrowolski serdecznie przywitał wszystkich zebranych. Następnie poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG p. mgr Romualda Meyera o przedstawienie zadań i zagadnień do omówienia na przedmiotowym spotkaniu. W swym wystąpieniu prezes Zarządu R. Meyer zaprezentował duży pakiet ważnych spraw związanych z planowanym w 2016 roku Zjazdem Absolwentów (w załączeniu planowany program Zjazdu 2016 rok). • Możliwości aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ - spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG


  W dniu 22 maja 2015 roku na Wydziale Ekonomicznym  Uniwersytetu Gdańskiego w auli nr 8  w Sopocie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG, przebiegające pod hasłem: „Możliwości aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”. W spotkaniu wzięli udział sympatycy Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. • Uroczyste spotkanie na inauguracji akademickiego roku WSA i B w Gdyni w dniu 06 października 2014 roku


  Na uroczystej Inauguracji roku akademickiego w dniu 06 października 2014 roku wystąpił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Sopocie Romuald Meyer. • Relacja z uroczystego spotkania w jubileuszowym roku obchodów 45-lecia Uniwersytetu Gdańskiego oraz podpisania Porozumienia Stowarzyszeń UG w dniu 29 marca 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim


  Na uroczystym spotkaniu w dniu 29 marca 2015 roku wystąpił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Sopocie Romuald Meyer. • Relacja z aktywnego uczestnictwa Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE I WE UG w Sopockim Festynie Organizacji Pozarządowych


  W dniu 13 września 2014 roku w Sopocie odbył się już po raz dwunasty  Festyn Organizacji Pozarządowych, w którym aktywnie uczestniczyło nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG. • Relacja z uroczystego spotkania Członków i Sympatyków Stowarzyszenia


  Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG informuje, że  w dniu 14 marca 2014 r.  odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat Klastry Morskie w Unii Europejskiej, w tym Regiony Polskie. • Szczęścia i szczodrości w Nowym Roku, czyli Spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia


  W dniu 11 grudnia 2014 roku w Góralskiej Chacie "HARNAŚ" w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno - noworoczne członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG, a także sympatyków Stowarzyszenia i szanownych Gości. • Uroczyste spotkanie naszego Stowarzyszenia już za nami!


  W dniu 9 maja br. w Auli A Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopocie, jego sympatyków oraz szanownych Gości. • Nowe fotografie z jubileuszowego Zjazdu Absolwentów z okazji 45-lecia WSE!


 • Życzenia świąteczno - noworoczne oraz sprowazdanie z Walnego Zgromadzenia członków


  Dokumenty sprawozdawcze znajdziecie Państwo w zakładce Sprawozdania, dostępnej także z poziomu menu po lewej stronie. • Nowe fotografie jubileuszowego Zjazdu z okazji 45-lecia WSE już dostępne!


  W fotogalerii jubileuszowego Zjazdu Absolwentów WSE opublikowane zostały nowe fotografie!

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony, która zawiera wspomnianą galerię zdjęć. Nasz Kolega, organizator Zjazdu, Kostek Awtuch regularnie rozbudowuje zdjęciową kronikę naszych, absolwenckich wspomnień. Dodatkowo opatrując wszystkie dowcipnymi komentarzami.

  Do strony traktującej o Zjeździe przeniesiecie się Państwo klikając na graficzny link, zlokalizowany w prawej kolumnie naszej strony internetowej.

   

  ZAPRASZAMY! • Janka Morska Księżniczka


  Zrządzeniem losu wersja polska tak zatytułowanego filmu zrealizowanego dla „Sail Training International” w Londynie przez Bohdana Sienkiewicza ukarze się w sieci TVP Polonia po ogłoszeniu przez Prezydenta Wojciecha Szczurka na konferencji prasowej na „Darze Pomorza”, że między 15 a 18 sierpnia 2014 r. będziemy podziwiali u nas zlot wielkich żaglowców „ŻAGLE GDYNI” dla uczczenia 40- tej rocznicy pierwszej gdyńskiej OPERACJI ŻAGIEL ’74. • Wrześniowe spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia ODWOŁANE!


 • Wieści prosto z obchodów 40-lecia Bractwa Żelaznej Szekli wJastarni!


 • Pierwsze fotografie ze Zjazdu "45-lecie WSE" już są dostępne!


 • Zazd absolwentów WSE Sopot (rocznik 1963-1968) - oczekujemy na Wasze wspomnienia!


  Z wielką przyjemnością przekazuję informację, że każdy z uczestników naszego Zjazdu może od zaraz przesyłać na adres e-mail kontakt@wilczekpl.com swoje wspomnienia, anegdoty i zdjęcia z lat studenckich, które posłużą do opracowania zarówno Albumu naszego rocznika jak i do bieżącej  prezentacji na naszym spotkaniu w uczelni 8-go czerwca br. • O spotkaniu słów kilka...


  Dnia 18 stycznia 2013 odbyło się otwarte spotkanie Członków naszego Stowarzyszenia.

  Niniejszy wpis prezentuje przebieg całego zjazdu oraz przybliża jego najważniejsze momenty.

  Zapraszamy do lektury.